Tags包含 送林若山博赴建粹劉克莊 的信息

1、《送林若山博赴建粹》宋 作者:劉克莊

入誨諸生方樂育,出為少尹忽高翔。
登臨庾月平分處,唯諾侁星一點傍。
署尾冰廳雖寂寂,瞻前鐵壁正堂堂。
自憐老病詩情減,縱寄茶來不合嘗。

時間:2019-07-04 宋朝

回到頂部

辣椒节试玩